Kildeliste på infografikker

1: Danmark får 10% energi fra vind og sol.
Kilde: Energistyrelsen (side 4 og 5) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2021.pdf

2: Danmarks strøm udleder mere end 4 gange så meget CO2 som Frankrigs per kilowatt-time.
Kilde: https://app.electricitymaps.com/map (vælg produktion, vælg 5 årig periode, tryk på 2021)

3: Biomasse udgør ca 2/3 af Danmarks vedvarende energi:
Kilde: Energistyrelsen (side 8) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2021.pdf

4: Afbrænding af biomasse udleder mere CO2 end kul på kort sigt, CO2-tilbagebetalingstiden er flere årtier, hvis der genplantes træer, og det er uanset skidt for biodiversiteten.
Kilde: Artikel om åbent brev fra 650 forskere:
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/05/stop-burning-trees-scientists-world-leaders-cop15-age-of-extinction-aoe

5: Danmark får næsten alle de træpiller, vi brænder af, fra andre landes skove:
Kilde: https://www.information.dk/mofo/dag-faelder-skove-klimaets-navn-forklaringen-1997-finde

6: Danmark tæller ikke biomasse med i CO2 regnskabet.
Kilde: https://www.information.dk/debat/2021/03/regeringen-snyder-lavere-co2-udledninger-hokuspokus-matematik

1: Atomkraft har den  laveste CO2-udledning af alle energikilder
Kilde: FN  livscyklusanalyse 2022 (figur 1)
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf
(Sammenligningen på roll upp’en er baseret på FN-rapportens laveste estimat for CO2-udledning ved hver energikilde – atomkrafts CO2-udledning per kwh spænder fx mellem 5,1g og 6,4g, mens landvindmøller spænder mellem 7,8g og 16g. Ved forskellige typer inden for samme energikilde (fx landvind og havvind), er der taget et gennemsnit af hvert af de laveste estimater. Ved vandkraft har vi dog udelukket den type med høj udledning, idet rapporten gør opmærksom på, at den anden type er mest repræsentativ.)

2: Atomkraft er et vigtigt redskab for at løse klimaforandringerne sammen med de øvrige grønne energikilder
Kilde: FN 2022 https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Technology%20Interplay_final_2.pdf

3: Uran på størrelse med en vingummibamse svarer til energien i et ton kul:
Kilde: https://www.nei.org/fundamentals/nuclear-fuel

4: Atomkraft kræver færrest råmaterialer
Kilder: FN livscyklusanalyse 2022 (figur 46)
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf
USA’s energiministerium 2015 (tabel 10.4.)
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/Quadrennial-Technology-Review-2015_0.pdf

5: Arealbehov – 100% af Danmarks energiforbrug kræver halvdelen af Samsø, hvis det skal dækkes af atomkraft, mens det vil kræve Fyn, Sjælland og Nordjylland med landvindmøller
Beregningen er lavet ud fra, hvor meget energikilderne fylder i landskabet per TWh sammenholdt med Danmarks totale energiforbrug (ikke kun el) i 2021, hvilket svarer til 191 TWh.
Kilde: Our world in data (som bruger data fra FN-livscyklusrapport i kilde 1, pånær for vindkraft) https://ourworldindata.org/land-use-per-energy-source
Ifølge dette studie fylder vindkraft endda endnu mere end de tal our world in data bruger, når man måler det fulde areal med, som vindmølleparker kræver (kategorien wind+).
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0270155

6: Ifølge FN har atomkraft samlet set den mindste påvirkning på klima og biodiversitet
Kilde: FN livscyklusanalyse 2022 (figur 48 på side 57). https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf

1:  Dødsfald per twh-energiproduktion 
Kilde: https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy

2: Fossile brændsler slår op mod 8,7 millioner ihjel årligt pga luftforurening
Kilde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487

3: 0 døde af stråling efter Fukushima
Kilder: FN’s strålingsekspertpanel (UNSCEAR) https://www.unscear.org/unscear/en/areas-of-work/fukushima-report-faq
Verdenssundhedsorganisationen (WHO): https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/health-consequences-of-fukushima-nuclear-accident

Mere end 2000 døde af evakueringen. Forskning har siden vist, at evakueringen ikke kunne opveje for konsekvenser ved ikke at evakuere.
Kilder: https://ourworldindata.org/what-was-the-death-toll-from-chernobyl-and-fukushima
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582017300782
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197022001007

4: Mere end 28000 er døde ved unødvendig lukning af atomkraft i Japan og Tyskland som følge af ulykken, da atomkraft hovedsageligt blev erstattet af fossile brændsler
Kilde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519303611

5: Man modtager mere stråling ved at flyve end ved at besøge Fukushima-området
Kilde: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0146645316666493

1: Det brugte brændsel  placeres i et bassin på kraftværket, hvor man i teorien kan svømme i toppen af vandet uden strålingsfare
Kilder:  https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/nuclear-pools-a-safe-storage-of-spent-fuel-before-recycling
https://what-if.xkcd.com/29/

2: Det brugte brændsel indsættes i stål og beton-beholdere
Kilde: https://www.nei.org/news/2019/what-happens-nuclear-waste-us

3: Beholderne med brug brændsel er så sikre, at man kan kramme dem
Kilde: https://zionlights.substack.com/p/everything-i-believed-about-waste-was-wrong

4: Ingen er nogensinde kommet til skade som følge af affald fra atomkraft
Kilde: (søg evt. på “waste” på siden) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_civilian_nuclear_accidents)

5: Holland opbevarer atomaffald sammen med kunst og har gjort det til et museum
Kilde: https://www.covra.nl/en/radioactive-waste/the-art-of-preservation/

6: Hvis Danmark fik alt strøm fra atomkraft, ville det årlige restprodukt fylde en varevogn på 12 kubikmeter (måske endda mindre)
Beregning:
Miljødeklaration for 1KWh el.
2.7 mg højradioaktivt affald / kwh
= 0.0027 g / kwh (kilde: https://energinet.dk/-/media/4E8ECC6C21CE4330A0C4AF1241DF5028.pdf?la=da&hash=3CEE1C7CF6E4D71D3ADD1384696A0261B96E3F37)
Hvor meget er det i twh (terawatt-timer)?
Der går 1000000000 kwh på én twh, så vi ganger op:
0.0027 * 1000000000
= 2700000 g/twh.
= 2700 kg /twh.
= 2,7 tons/twh.
Danmark bruger 33 twh. 33 * 2,7 = 89.1 tons.
Vi dividerer med de 10 tons per kubikmeter: 89/10= 8,9 kubikmeter

7: Atomkraft har mindst affald
Kilde: FN livscyklusanalyse af påvirkning på både klima, miljøpåvirkning og mennesker
(figur 52 og 53) https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf

1: Man kan genanvende det brugte brændsel. Det gør Frankrig og får herved 17% af deres strøm. 
Kilde: https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

2: Kommende reaktortyper, nogle på størrelse med en skibscontainer, vil kunne udnytte omkring 95% af energien i brændslet
Kilde:
https://www.rff.org/publications/explainers/advanced-nuclear-reactors-101/

3: Europas atomaffald kan forsyne Europas strømforbrug i 1000 år
Kilde: https://www.replanet.ngo/_files/ugd/dccfdc_cd3102ec02be4b35b810c531c4d472d5.pdf

4: Finlands slutdeponi for atomaffald er en stor succes
Kilde:
https://arstechnica.com/science/2022/08/solving-the-rock-hard-problem-of-nuclear-waste-disposal/
https://www.iaea.org/newscenter/news/finlands-spent-fuel-repository-a-game-changer-for-the-nuclear-industry-director-general-grossi-says

5: Finske kommuner har kæmpet om at få lov til at have depotet
Kilde: https://www.dw.com/en/finns-say-yes-to-nuclear-waste/a-62779844

6: Udgifterne til affaldsdeponiet finansieres af atomkraftværkerne selv, der løbende indbetaler til egen “pensionsordning” gennem en fond. Indbetalingerne til fonden dækker slutbehandling og nedrivning – dvs. ikke kun deponi til brugt brændsel – men udgifterne er en ganske lille del af atomkraftværkernes omkostning. Ingen andre energikilder betaler selv for al sin affaldsbehandling.
Kilder:
https://www.tvo.fi/en/index/production/nuclearwastemanagement.html
https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx (se waste disposal)
https://publications.tno.nl/publication/34627557/x1eQo8/TNO-2018-P11577.pdf

1: Man kan ikke en-til-en sammenligne prisen på styrbare energikilder som atomkraft med prisen på ikke-styrbare energikilder som vind og sol, da værdien af produkterne er forskellig
Kilder: 
Det Internationale Energiagentur (afsnittet “System costs are important to show the full picture”: https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020
FN (side 13-15) https://unece.org/sites/default/files/2021-08/Nuclear%20brief_EN.pdf
OECD (side 7-8): https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2018/7441-full-costs-2018-es.pdf

2: Et samspil mellem atomkraft og vind/sol giver samlet set den billigste løsning.
Kilder baseret på Europa eller verden generelt:
FN (side 13, 15 og 21): https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Technology%20Interplay_final_2.pdf
FN (side 14): https://unece.org/sites/default/files/2021-08/Nuclear%20brief_EN.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220214111741.htm

Kilder baseret på lande ift de specifikke energisystemer:
Holland
https://www.rug.nl/ceer/blog/nuclear-power-plant-fits-well-in-electricity-market-with-high-share-of-renewables
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266679242200021X?
Sverige
https://energiforsk.se/program/el-fran-nya-anlaggningar/
Frankrig
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-01/Energy%20pathways%202050_Key%20results.pdf
Polen
https://sobieski.org.pl/en/nuclear-power-for-poland/
Schweiz
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_74877/achieving-net-zero-carbon-emissions-in-switzerland-in-2050-low-carbon-scenarios-and-their-system-costs

3: Hvis man alligevel laver en simpel en-til-en sammenligning af priserne for forskellige energikilder, så viser tal fra Det Internationale Energiagentur, at atomkraft prismæssigt er på niveau med vind og sol.
Kilde:
https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020

4: I det årti, hvor Sverige udbyggede mest atomkraft, fik de tilført knap fire gange mere strøm per indbygger end Danmarks bedste årti med udbygning af vind og sol.
Kilder:
http://reo.dk/wp-content/uploads/DK_vs_SE_udbygning.jpg
https://twitter.com/GrantChalmers/status/1279199571093012480/photo/1

5: Verdens 430+ reaktorer har en median-byggetid på 6 år
Kilde:
http://euanmearns.com/how-long-does-it-take-to-build-a-nuclear-power-plant/

Scroll to Top