Argumentbank

Oversigt over en række misforståelser, som eksisterer i debatten om atomkraft, og argumenter for, hvorfor førnævnte ikke passer.

Lavere dødelighed i Tjernobyl end i storbyen
“[…] de borgere, som fortsatte med at bo i området omkring Tjernobyl, har en mindre dødelighedsrate end borgere, som bliver eksponeret for store mængder af luftforurening i storbyerne.”

Ikke så slemt som vi går rundt og tror
Tjernobyl forårsagede på kort sigt kun 50 dødsfald og ifølge FN, at der på langt sigt kan blive tale om 4.000 dødsfald, hvor stråling kan have en indvirkning på dødsårsagen. Til sammenligning dør der omkring 10.000 mennesker om dagen på grund af luftforurening fra fossile brændsler.

Luftforurening er den reelle dræber
Per time strøm (TWh) produceret dør der hundrede gange flere mennesker på grund af luftforurening fra kul, olie, gas og biomasse sammenlignet med atomkraft.

Meget lidt affald
Atomkraft producerer meget lidt affald relativt til alt den energi, man får ud af det.
En danskers samlede affaldsaftryk ville fylde det samme som en cola dåse = 0,33 l. 

Sikkert at opbevare
Derudover skal man huske på, at brugt brændsel ikke lagres i væske, gas eller finpartiklet støv – men i solidt metal. Det er altså ikke en substans, der lækker, siver eller blæses væk. Det kan ikke eksplodere, og det er ikke brandfarligt. Det render ingen steder.

Alt med måde
Ja, brugt brændsel er farligt, hvis man håndterer det forkert, men det kan man jo sige om alt. 

Finland har en permanent løsning
Det affald, som ikke kan genbruges, skal også på et tidspunkt langtidsdeponeres. Det kan synes som en ubehagelig løsning, men det er faktisk ret sikkert, og i Finland har man allerede fundet løsningen. Onkalu-deponeringsfaciliteten i Finland lagrer brugt brændsel, og der er lavet  beregninger på, hvad et worst case udslip ville have af konsekvenser (Freiesleben. 2013). Konklusionen er, at i det værste tilfælde ville der blive udledt en øget stråling til miljøet på 0,0002 mSv/år, hvilket svarer til den bestråling, man får ved at spise to bananer, da disse indeholder de radioaktive stoffer Kalium og Potassium. 

Ikke lad frygten få lov at bestemme
Det er helt fair at føle ubehag ved tanken om at grave potentielt affald ned i jorden i mange, mange år – men man skal huske proportionerne. Der er lav risiko for negative konsekvenser i håndtering og deponering af atomaffald samtidig med, at de eventuelle negative konsekvenser er små – derfor opvejer fordelene ved atomkraft klart ulemperne ved dets brugte brændsel.

På en 16. plads i Europa
Dansk elektricitet ligger i den CO2-tunge ende af skalaen, når europæiske lande rangeres efter, hvor meget CO2 deres elektricitetsproduktion udleder. Det bliver blot til en sølle 16. plads ud af 27 mulige.”

Danmark taber klimakapløbet
“Danmarks elproduktion udleder ca. 6 gange så meget CO2 per time produceret strøm som atom-Frankrigs. Helt konkret udleder Danmark 442 gram CO2 per kilowatt-time strøm, hvor tallet for Frankrig er blot 78 gram CO2 per kilowatt-time. Vindlandene Danmark, Tyskland, Irland, Portugal og Spanien scorer en middel eller under middel placering.”

Vores samlede energiforbrug
Ifølge det internationale energiagentur udgør vind og sol blot 8% af vores samlede energiforbrug i Danmark. I dette tempo, hvor andelen af ren energi øges med 0,44 procentpoint pr. år, vil vi først blive co2-neutrale om 192 år.