Bestyrelsen

Bestyrelsen i Foreningen Atomkraft Ja Tak består af to medlemmer og én revisor

”Da jeg skrev mit speciale, kunne jeg se, at de ting, vi gør nu, slet ikke står mål med de politiske ambitioner om en reel CO2-reduktion på 70 procent. Det går simpelthen alt for langsomt, og meget af den ”reduktion”, vi laver, er ikke en reel reduktion – det er i stedet at flytte vores udledning over i andre landes regnskaber gennem biomasse og outsourcing. Danmark får blot 8 % af sin energi fra vindenergi og halter dermed langt efter atomlandene, når man rangerer lande efter hvor meget CO2 deres energi og elektricitet udleder.

Det var for mig en svær proces, at finde ud af disse ting, for som ung specialeskrivende kan man jo blive lidt usikker i sin sag, når man gør nogle fund der strider så radikalt mod den historie myndigheder og store dele af erhvervslivet fortæller. Min intuition bød mig dog at grave dybere. Det begyndte at gå op for mig at det energipolitiske etablissement ikke ønsker at disse informationer kommer for dagen. Danmark tjener jo styrtende med penge på sit grønne image, og politikere genvælges på at love grønne skove.

Det er ikke i orden at det skal være så svært for danskerne at gennemskue, hvad der foregår på et så vigtigt politik-område. Uden ordentlige data famler vi i blinde i klimakampen. Uden atomkraft gambler vi med klimaet. Det gør mig forarget at ungdommen nægtes det mest effektive klimaredskab, fordi Vores forældre blev opflasket med anti-atom propaganda. Jeg giver ikke op før danskerne har fået den ærlige og objektive fortælling om vores energipolitik. Så kan de træffe et informeret valg eller fravalg”

Theis Palm har fungerer som Formand og Talsmand i Foreningen Atomkraft Ja Tak.

“Marx og Engels vidste udmærket godt at industrialiseringen var et kæmpe fremskridt for proletariatet, der tidligere havde slidt sig selv ihjel på feudalsamfundets marker. De vidste at billig energi var drivkraften bag automatiseringen. De ønskede at arbejderklassen skulle tage kontrol over disse arbejdsbesparende teknologier og brændstoffer, og dermed sikre sig et rigere og lykkeligere liv, ved at fordele modernitetens frugter ligeligt. Maskiner drevet af billig energi var for dem et redskab til menneskelig frigørelse, der muliggjorde meningsfulde liv, for en arbejderklasse der tidligere havde knoklet for herremændene. Et lavenergi-samfund vil være et massivt tilbageslag for alle, men vil ramme de svageste allerhårdest, da de igen vil være forvist til opslidende og monotont arbejde. Der vil ligeledes være færre ressourcer til at sikre universelle fremskridt for den brede befolkning.
 
I lyset af klimaforandringerne står vi nu ved en afgørende skillevej: Vil vi sige farvel til billig energi, og de enorme sociale fremskridt den har givet os? eller vil vi tage et nøgternt blik på atomkraft, som gør muliggør fortsatte menneskelige fremskridt uden at ligge pres på klima og økosystemer? Jeg mener at det sidste er det eneste moralsk forsvarlige, særligt da 1 milliard mennesker stadig ikke har adgang til elektricitet og rent drikkevand. Uden massive mængder billig og pålidelig energi kan vi ikke forbedre deres vilkår. Når man er sig disse forhold bevidst bliver det klart at et stort JA til atomkraft er den eneste moralske position”.


Johan fungerer som Næstformand, Analytiker og Webudvikler.

”Jeg er drevet af den gode, overraskende og ærlige historie. Samtidig mener jeg det er vigtigt at skabe et balanceret nyhedsbillede, da medierne har stor indflydelse på de kollektive beslutninger vi tager som samfund. Lige nu er der stærke politisk-økonomiske interesser bag vindenergi. Jeg har intet imod vindenergi, men der er så stærkt et positivitets-bias over for vindenergi, at danskerne ikke bliver fortalt at vindenergi har nogle åbenlyse begrænsninger. Efter jeg har kigget på tallene sammen med Theis og Johan kan jeg se at vi har brug for en stabil ren energikilde, som kan tage over når det ikke blæser, for ellers gør fossilkraften det. Ligeledes er der en lang række paradokser i Danmarks grønne omstilling. Som eksempelvis at vores biomasse-kraftværker hvert år afbrænder en skov svarende til halvdelen af Danmarks areal, i klimaets navn.

Jeg mener at det er en skam at der er et tankeforbud mod atomenergien, som faktisk kunne løse mange af disse paradokser. Et så komplekst og tabubelagt emne som atomkraft kræver god og let formidling, og denne udfordring kan jeg løfte. Jeg vil være med til at lade folk forstå, at atomkraft er nøglen til en lysere fremtid.”