Bestyrelsen

Bestyrelsen i Foreningen Atomkraft Ja Tak består af to medlemmer og én revisor

”Da jeg skrev mit speciale, kunne jeg se, at de ting, vi gør nu, slet ikke står mål med de politiske ambitioner om en reel CO2-reduktion på 70 procent. Det går simpelthen alt for langsomt, og meget af den ”reduktion”, vi laver, er ikke en reel reduktion – det er i stedet at flytte vores udledning over i andre landes regnskaber gennem biomasse og outsourcing. Danmark får blot 8 % af sin energi fra vindenergi og halter dermed langt efter atomlandene, når man rangerer lande efter hvor meget CO2 deres energi og elektricitet udleder.

Det var for mig en svær proces, at finde ud af disse ting, for som ung specialeskrivende kan man jo blive lidt usikker i sin sag, når man gør nogle fund der strider så radikalt mod den historie myndigheder og store dele af erhvervslivet fortæller. Min intuition bød mig dog at grave dybere. Det begyndte at gå op for mig at det energipolitiske etablissement ikke ønsker at disse informationer kommer for dagen. Danmark tjener jo styrtende med penge på sit grønne image, og politikere genvælges på at love grønne skove.

Det er ikke i orden at det skal være så svært for danskerne at gennemskue, hvad der foregår på et så vigtigt politik-område. Uden ordentlige data famler vi i blinde i klimakampen. Uden atomkraft gambler vi med klimaet. Det gør mig forarget at ungdommen nægtes det mest effektive klimaredskab, fordi Vores forældre blev opflasket med anti-atom propaganda. Jeg giver ikke op før danskerne har fået den ærlige og objektive fortælling om vores energipolitik. Så kan de træffe et informeret valg eller fravalg”

Theis Palm har fungerer som Formand og Talsmand i Foreningen Atomkraft Ja Tak.

“Marx og Engels vidste udmærket godt at industrialiseringen var et kæmpe fremskridt for proletariatet, der tidligere havde slidt sig selv ihjel på feudalsamfundets marker. De vidste at billig energi var drivkraften bag automatiseringen. De ønskede at arbejderklassen skulle tage kontrol over disse arbejdsbesparende teknologier og brændstoffer, og dermed sikre sig et rigere og lykkeligere liv, ved at fordele modernitetens frugter ligeligt. Maskiner drevet af billig energi var for dem et redskab til menneskelig frigørelse, der muliggjorde meningsfulde liv, for en arbejderklasse der tidligere havde knoklet for herremændene. Et lavenergi-samfund vil være et massivt tilbageslag for alle, men vil ramme de svageste allerhårdest, da de igen vil være forvist til opslidende og monotont arbejde. Der vil ligeledes være færre ressourcer til at sikre universelle fremskridt for den brede befolkning.
 
I lyset af klimaforandringerne står vi nu ved en afgørende skillevej: Vil vi sige farvel til billig energi, og de enorme sociale fremskridt den har givet os? eller vil vi tage et nøgternt blik på atomkraft, som gør muliggør fortsatte menneskelige fremskridt uden at ligge pres på klima og økosystemer? Jeg mener at det sidste er det eneste moralsk forsvarlige, særligt da 1 milliard mennesker stadig ikke har adgang til elektricitet og rent drikkevand. Uden massive mængder billig og pålidelig energi kan vi ikke forbedre deres vilkår. Når man er sig disse forhold bevidst bliver det klart at et stort JA til atomkraft er den eneste moralske position”.


Johan fungerer som Næstformand, Analytiker og Webudvikler.

”Da jeg i gymnasiet begyndte at undersøge fysikken bag fissionsprocesser, blev jeg nærmest besat af nysgerrighed. I lang tid handlede det blot om at tilegne sig viden og forståelse omkring de fysiske processer, der foregår i en atomreaktor – det var ren og skær interesse. Men efterhånden som jeg begyndte at forstå fysikken bag atomkraft og i særdeleshed 4. generations reaktorer, begyndte de traditionelle politiske argumenter mod atomkraft at virke ubegrundede.

Da jeg mødte Theis og Johan til foreningens launch event, blev min interesse for atomkraft udvidet til også at omhandle den samfundsfaglig diskussion, om hvilke fordele og ulemper der er ved forskellige energikilder. Jeg blev virkelig imponeret over den videnskabelige og evidensbaserede tilgang til debatten som foreningen har, hvorfor jeg valgte at deltage i projektet. Jeg håber, at vi gennem oplysning og formidling kan give andre folk den samme ahaoplevelse, som jeg fik, da jeg indså hvor mange parametre atomkraften faktisk vinder på.

Stay curious!”

Joakim fungerer som økonomiansvarlig og bestyrelsesmedlem.